Focus Class & Focus Profi Class

Najbližší kurz " Focus Profi Class " sa uskutoční v termínoch :

*   4.4. - 9.4.2022   *

Miesto konania : Tkáčska 4, 08001 Prešov

Kontaktná osoba : Katarína Spišaková , 0917 / 411 394

Mail : katarina.spisakova@gmail.com

Kurz je určený pre pokročilých, ktorý v oblasti mikropigmentácií už pracujú

Názov kurzu : Focus Class Lips / Nadstavbový kurz pigmentácie pier

Predstavenie techník  :

 • POWDER / jemná technika pigmentácie
 • OMBRÉ / výraznejšia a tieňovaná pigmentácia
 • COMPACT / výrazná technika implantácie pigmentu určená k prekrývaniu starších štruktúr pigmentácii a docieleniu rovnomerne intenzívneho vzhľadu

Každá metóda má svoje opodstatnenie a dôležitú pozíciu v mikropigmentácii / v PMU

Naučíme Vás pracovať technicky a samozrejme nezaostávame ani v estetickej oblasti, ktorá je dôležitá pre krásny a nositeľný výsledok.

Práca s prístrojom, výber ihiel pre jednotlivé  techniky a typy pokožky.

- Teória

- Kresby

- Práca na umelej koži

- Domáce úlohy počas trvania kurzu

- Práca na živej modelke ...

Osvedčenie o absolvovaní kurzu:

 • certifikáty sú vydávané osobne v rámci záverečnej časti prezenčného kurzu
 • podmienkou získania certifikátu je aktívna účasť na celom vzdelávacom programe a plnenie stanovených úloh

Základné parametre kurzu / 2 dni

 • Rozsah:  2 x 6 hodín s prestávkami/ 2 po sebe nasledujúce dni  Počas celej doby trvania školenia,  kurzisti plnia stanovené úlohy, ktoré odovzdávajú prostredníctvom online komunikácie s trénerom. ( prestávky na obed trvajú cca 1 hodinu a nie sú zarátané do pracovného času  )
 • Cena ( prezenčného  vzdelávania ) : 1200€ skupina / 1500€  individuálne na osobu (zahŕňa odborný program, spotrebný a pomocný materiál ( nezahŕňa stravu ani ubytovanie, ani cestovné náklady)
 • Prihláška: odosielame po dohode aj s potrebou úhrady rezervácie miesta .
 • Objednávka na školenie: maximálny počet osôb na jedného trénera sú 3 osoby.  Tréner má k dispozícii sekundárneho trénera, ktorý rovnako koriguje prácu a vedie spoluprácu so študentom. Predĺženou formou tohto kurzu prichádza väčšsia pracovná stabilita a študent tak odchádza s násobne vyššou samostatnosťou. Video, ktoré publikujeme na stránke je autentická práca na našom pracovisku.

Názov kurzu : Focus Class Eyeliner / Mikropigmentácia očných liniek

Predstavenie techník :

 • Clasic eyeliner/  Mikropigmentácia očných liniek v prevedení celistvej línie
 • Shadow eyeliner / výraznejšia a tieňovaná pigmentácia očných liniek
 • Základné parametre kurzu / 2 dni

  • Rozsah: 2 x 6 hodín s prestávkami/ 2 po sebe nasledujúce dni Počas celej doby trvania školenia, kurzisti plnia stanovené úlohy, ktoré odovzdávajú prostredníctvom online komunikácie s trénerom. ( prestávky na obed trvajú cca 1 hodinu a nie sú zarátané do pracovného času )
  • Cena ( prezenčného vzdelávania ) : 1000€ na osobu (zahŕňa odborný program, spotrebný a pomocný materiál ( nezahŕňa stravu ani ubytovanie, ani cestovné náklady)
  • Prihláška: odosielame po dohode aj s potrebou úhrady rezervácie miesta .
  • Objednávka na školenie: maximálny počet osôb na jedného trénera sú 3 osoby. Tréner má k dispozícii sekundárneho trénera, ktorý rovnako koriguje prácu a vedie spoluprácu so študentom. Predĺženou formou tohto kurzu prichádza väčšsia pracovná stabilita a študent tak odchádza s násobne vyššou samostatnosťou. Video, ktoré publikujeme na stránke je autentická práca na našom pracovisku.


  Každý z kurzov je možné nastaviť v celistvosti, čo znamená, ak je kurz prerušovaný , môže trvať aj bez prestávok plných 7 po sebe nasledujúcich dní.


  V PRÍPADE ZMIEN zapríčinených zlou epidemiologickou situáciou si vynahradzujeme právo na zrušenie, alebo preloženie termínov školenia, alebo nutnou korekciou programu v priebehu výkonu na modelkách, či iných obmedzeniach.


  Kurz je určený pre pokročilých, ktorý v oblasti mikropigmentácií už pracujú

  Názov kurzu : Focus Class Lips / Nadstavbový kurz pigmentácie pier

  Predstavenie techník  :

  • POWDER / jemná technika pigmentácie
  • OMBRÉ / výraznejšia a tieňovaná pigmentácia
  • COMPACT / výrazná technika implantácie pigmentu určená k prekrývaniu starších štruktúr pigmentácii a docieleniu rovnomerne intenzívneho vzhľadu

  Každá metóda má svoje opodstatnenie a dôležitú pozíciu v mikropigmentácii / v PMU

  Naučíme Vás pracovať technicky a samozrejme nezaostávame ani v estetickej oblasti, ktorá je dôležitá pre krásny a nositeľný výsledok.

  Práca s prístrojom, výber ihiel pre jednotlivé  techniky a typy pokožky.

  - Teória

  - Kresby

  - Práca na umelej koži

  - Domáce úlohy počas trvania kurzu

  - Práca na živej modelke ...

  Osvedčenie o absolvovaní kurzu:

  • certifikáty sú vydávané osobne v rámci záverečnej časti prezenčného kurzu
  • podmienkou získania certifikátu je aktívna účasť na celom vzdelávacom programe a plnenie stanovených úloh

  Základné parametre kurzu / 2 dni

  • Rozsah:  2 x 6 hodín s prestávkami/ 2 po sebe nasledujúce dni  Počas celej doby trvania školenia,  kurzisti plnia stanovené úlohy, ktoré odovzdávajú prostredníctvom online komunikácie s trénerom. ( prestávky na obed trvajú cca 1 hodinu a nie sú zarátané do pracovného času  )
  • Cena ( prezenčného  vzdelávania ) : 1000€ na osobu (zahŕňa odborný program, spotrebný a pomocný materiál ( nezahŕňa stravu ani ubytovanie, ani cestovné náklady)
  • Prihláška: odosielame po dohode aj s potrebou úhrady rezervácie miesta .
  • Objednávka na školenie: maximálny počet osôb na jedného trénera sú 3 osoby.  Tréner má k dispozícii sekundárneho trénera, ktorý rovnako koriguje prácu a vedie spoluprácu so študentom. Predĺženou formou tohto kurzu prichádza väčšsia pracovná stabilita a študent tak odchádza s násobne vyššou samostatnosťou. Video, ktoré publikujeme na stránke je autentická práca na našom pracovisku.

  Kurz je určený pre pokročilých, ktorý v oblasti mikropigmentácií už pracujú

  Názov kurzu : Focus Profi Class / Nadstavbový kurz pre lokalitu :    Obočie/ Očné linky/ Pery

  Predstavenie techník :

  • POWDER / jemná technika pigmentácie pier a obočia
  • OMBRÉ / výraznejšia a tieňovaná pigmentácia pier a obočia
  • COMPACT / výrazná technika implantácie pigmentu určená k prekrývaniu starších štruktúr pigmentácii a docieleniu rovnomerne intenzívneho vzhľadu pier a obočia
  • CLASSIC  eyeliner / výrazná očná linka celistvého charakteru.
  • SHADOW eyeliner / tieňovaná očná linka , ktorá pôsobí dojmom nalíčených očných tieňov

  Každá metóda má svoje opodstatnenie a dôležitú pozíciu v mikropigmentácii / v PMU

  Naučíme Vás pracovať technicky a samozrejme nezaostávame ani v estetickej oblasti, ktorá je dôležitá pre krásny a nositeľný výsledok.

  Práca s prístrojom, výber ihiel pre jednotlivé techniky a typy pokožky.

  - Teória

  - Kresby

  - Práca na umelej koži

  - Domáce úlohy počas trvania kurzu

  - Práca na živých modeloch / V tomto kurze absolvent pracuje na troch modelkách z dôvodu odlišných lokalít / OBOČIE, OČNÉ LINKY, PERY

  Osvedčenie o absolvovaní kurzu:

  • certifikáty sú vydávané osobne v rámci záverečnej časti prezenčného kurzu
  • podmienkou získania certifikátu je aktívna účasť na celom vzdelávacom programe a plnenie stanovených úloh

  Základné parametre kurzu / 6 dní

  • Rozsah: 6 x 6 hodín /  fyzicky na pracovisku + online komunikácia 
  • Cena ( prezenčného vzdelávania ) : 3500€ / na osobu (zahŕňa odborný program, spotrebný a pomocný materiál, zabezpečenie a organizácia modeliek ( nezahŕňa stravu ani ubytovanie, ani cestovné náklady)
  • Prihláška: odosielame po dohode aj s potrebou úhrady rezervácie miesta 
  • Objednávka na školenie: maximálny počet osôb na jedného trénera sú 3 osoby. Tréner má k dispozícii sekundárneho trénera, ktorý rovnako koriguje prácu a vedie spoluprácu so študentom. Predĺženou formou tohto kurzu prichádza väčšia pracovná stabilita a študent tak odchádza s násobne vyššou samostatnosťou. Video, ktoré publikujeme na stránke je autentická práca na našom pracovisku.

   Každý z kurzov je možné nastaviť v celistvosti, čo znamená, ak je kurz prerušovaný , môže trvať aj bez prestávok plných 7 po sebe nasledujúcich dní.

  V PRÍPADE ZMIEN zapríčinených zlou epidemiologickou situáciou,,  si vynahradzujeme právo na zrušenie, alebo preloženie termínov školenia, alebo nutnou korekciou programu v priebehu výkonu na modelkách, či iných obmedzeniach.