Najbližší kurz85  " Kurz OP" sa uskutoční v termínoch :

* 30.12.2021 , ďalej pokračovanie druhej etapy v termíne 10-11.1.2022 *

Miesto konania : Tkáčska 4, 08001 Prešov

Kontaktná osoba : Katarína Spišaková , 0917 / 411 394

Mail : katarina.spisakova@gmail.comKURZ ODBORNÉHO PORADENSTVA V OBLASTI TECHNOLÓGII URČENÝCH NA Mikropigmentáciu/ Permanentný make-up

Kurz odborného poradenstva v oblasti Mikropigmentácií/Permanentného make-upu je určený pre školiteľov a predajcov a je zameraný na dosiahnutie odborných znalostí zamestnancov, ktorí pracujú v oblasti predaja technológií a produktov potrebných na výkon. Absolventi Start či Focus kurzov kurzu získajú odborné znalosti a zručnosti potrebné na poskytovanie samotného výkonu a poradenstva koncovým klientom, teda spotrebiteľom služby. Kurz OPvOT je smerovaný pre tých, ktorý pracujú a ponúkajú technológie / predaj na tieto výkony. Napr. poradenstvo pri výbere a kúpe prístrojov a produktov schválených na použitie na európskom trhu, určených na mikropigmentáciu/ PMU ako aj pri výbere správneho doplnkového materiálu. Cieľom tohto kurzu je odborné vyškolenie pre firmy, ktoré predávajú sortiment určený pre Mikropigmentáciu. Odborne a fundovane poskytnúť poradenstvo klientovi pri nákupe , produktov určených na permanentný make-up/ mikropigmentáciu a to najmä začínajúcim, ale aj profesionálne znalým kozmetičkám, ktoré budú vykonávať permanentný make-up, ktoré po absolvovaní štandardných kurzov permanentného make-upu nemajú dostatočné znalosti a skúsenosti pri výbere vhodných technológií - prístrojov a doplnkového materiálu potrebného na výkon mikropigmentácií v EÚ.
PROGRAM KURZU


Predstavenie a definovanie Mikrop./PMU

• Rozdiely medzi PMU a klasickým tetovaním


• Definovanie pojmov


• Rozdelenie techník Mikropigmentácií


• Definovanie trhu EU/ mimo EU


• Normy EU


• Komunikácia s klientom

1.deň
Základné informácie o mikropigmentácií, ktorých znalosť je nevyhnutná v súvislosti s problematikou výberu vhodných technológií určených na tento výkon
Komplexné odborné poradenstvo pri výbere technológií /prístrojov/ určených na výkon mikropigmentácií pre začiatočníkov, mierne pokročilých a pokročilých.
Individuálny tréning zvládnutia komplexného odborného poradenstva pri výbere technológií /prístrojov/ určených na výkon mikropigmentácií každého účastníka kurzu.
Písomný test

2. deň
Prezentácia
Komplexné odborné poradenstvo pri výbere doplnkového materiálu potrebného pri výkone mikropigmentácií v súvislosti s nadobudnutím znalostí platných noriem EÚ týkajúcich sa týchto produktov.
Individuálny tréning zvládnutia komplexného poradenstva pri výbere doplnkového materiálu potrebného pri výkone mikropigmentácií každého účastníka kurzu.
Písomný test

3. deň
Prezentácia
Zhrnutie a opakovanie obsahu kurzu 1. a 2. dňa, diskusia
Tréning na zvládnutie poskytovania odborného poradenstva v oblasti technológií a doplnkového materiálu pri výkone permanentného makeupu účastníkov kurzu
Záver kurzu, odovzdanie certifikátov absolventom

Osvedčenie o absolvovaní kurzu:

  • certifikáty sú vydávané osobne v rámci záverečnej časti prezenčného kurzu
  • podmienkou získania certifikátu je aktívna účasť na celom vzdelávacom programe a plnenie stanovených úloh

Základné parametre kurzu / 3 dni

  • Rozsah:  3 x 5 hodín / 3 dni. Prestávky na obed trvajú cca 1 hodinu a nie sú zarátané do pracovného času
  • Cena ( prezenčného  vzdelávania ) : 2500 na osobu (zahŕňa odborný program, spotrebný a pomocný materiál ( nezahŕňa stravu ani ubytovanie, ani cestovné náklady)
  • Prihláška: odosielame po dohode aj s potrebou úhrady rezervácie miesta .
  • Objednávka na školenie: maximálny počet osôb na jedného trénera sú 3 osoby.  V prípade 4 osôb bude k dispozícii sekundárny tréner, ktorý rovnako koriguje prácu a vedie spoluprácu so študentom. Predĺženou formou tohto kurzu prichádza väčšia pracovná stabilita a študent tak odchádza s násobne vyššou samostatnosťou. Video, ktoré publikujeme na stránke je autentická práca na našom pracovisku.


Kurz nie je mierený na získanie certifikátu na vykonanie Mikropigmentácie v praxi, ale informácií ohľadom tejto oblasti.

Každý z kurzov je možné nastaviť v celistvosti, čo znamená, ak je kurz prerušovaný , môže trvať aj bez prestávok plné 3 po sebe nasledujúcich dní. V konkrétnom kurze Odpoborného poradenstva.


V PRÍPADE ZMIEN zapríčinených zlou epidemiologickou situáciou si vynahradzujeme právo na zrušenie, alebo preloženie termínov školenia, alebo nutnou korekciou programu v priebehu výkonu na modelkách, či iných obmedzeniach.